rigid

 • 81rigid transmission mask — stangrioji skaidrioji kaukė statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. rigid transmission mask vok. starre Transparentmaske, f rus. жёсткий прозрачный шаблон, m pranc. masque rigide de transmission, m …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 82rigid conditions — griežtos sąlygos statusas T sritis chemija apibrėžtis Didelis slėgis, aukšta temperatūra, didelė šarmų ar rūgščių koncentracija. atitikmenys: angl. rigid conditions; vigorous conditions rus. жесткие условия …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 83rigid-chain polymer — stangriagrandinis polimeras statusas T sritis chemija apibrėžtis Polimeras, kurio grandys sunkiai sukasi apie jas jungiančius ryšius. atitikmenys: angl. rigid chain polymer; stiff chain polymer rus. жесткоцепной полимер …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 84rigid dynamics — standžiojo kūno dinamika statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. rigid dynamics vok. Dynamik starrer Körper, f rus. динамика жёсткого тела, f pranc. dynamique des corps rigides, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 85rigid body mechanics — kietųjų kūnų mechanika statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. rigid body mechanics vok. Mechanik der starren Körper, f rus. механика твёрдых тел, f pranc. mécanique des solides, f; mécanique du corps rigide, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 86rigid condition — griežtoji sąlyga statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. rigid condition; strict condition vok. strenge Bedingung, f rus. жёсткое требование, n; жёсткое условие, n pranc. condition rigide, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 87rigid body — standusis kūnas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. rigid body vok. starrer Körper, m rus. жёсткое тело, n; твёрдое тело, n pranc. corps rigide, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 88rigid bond — stiprusis ryšys statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. rigid bond; tight bond; tight coupling vok. feste Kopplung, f; starke Bindung, f rus. сильная связь, f pranc. couplage fort, m; couplage serré, m; liaison forte, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 89rigid joint — standžioji jungtis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. rigid joint vok. starre Kupplung, f; starre Verbindung, f; steife Verbindung, f rus. жёсткое соединение, n pranc. joint rigide, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 90rigid molecule — standžioji molekulė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. rigid molecule vok. starres Molekül, n rus. жёсткая молекула, f pranc. molécule rigide, f …

  Fizikos terminų žodynas