standard

 • 111standard — etalonas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. etalon; standard vok. Etalon, n; Normal, n rus. эталон, m pranc. étalon, m …

  Automatikos terminų žodynas

 • 112standard — norma statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Įteisintas kiekis, dydis, matas ir pan.; kriterijus, taisyklė, pavyzdys. atitikmenys: angl. standard vok. Norm, f rus. норма, f pranc. norme, f …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 113standard — standartas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Susitarimo pagrindu parengtas ir pripažintos įstaigos patvirtintas normatyvinis dokumentas, kuriame nustatomos bendram ir daugkartiniam naudojimui tinkančios taisyklės,… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 114standard — etalonas statusas T sritis chemija apibrėžtis Matavimo priemonė fizikinio dydžio vienetui atkurti, išlaikyti ir perduoti kitoms matavimo priemonėms. atitikmenys: angl. etalon; measurement; standard rus. эталон …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 115standard — standartas statusas T sritis chemija apibrėžtis Dokumentas, nustatantis vienodus reikalavimus produkcijai, dokumentams, formoms ir kt. atitikmenys: angl. specification; standard rus. стандарт …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 116standard — etalonas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. etalon; standard vok. Etalon, m; Normal, n rus. эталон, m pranc. étalon, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 117standard — etalonas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Matas, matuoklis, medžiaga, terpė ar matavimo sistema, tiksliai išreiškianti, realizuojanti, išsauganti ar atkurianti tam tikro fizinio dydžio vieneto vieną ar kelias vertes.… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 118standard — norma statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Taisyklė, pavyzdys, kriterijus, pripažinta privaloma taisyklė. atitikmenys: angl. norm; standard vok. Norm, f rus. норма, f; образец, m; стандарт, m …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 119standard — norma statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Įteisintas kiekis, matas, dydis ir pan. atitikmenys: angl. norm; standard vok. Norm, f rus. норма, f; образец, m; стандарт, m …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 120standard — standartas statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Dokumentas, kuriuo nustatomos taisyklės, bendrieji principai ir charakteristikos veiklai tam tikroje srityje tvarkyti. atitikmenys: angl. standard pranc. norme, f …

  Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas