dykker

dykker
I
dyk|ker
1. dyk|ker sb., -en, -e el. dykker, -ne (et søm)
II
dyk|ker
2. dyk|ker sb., -en, -e, -ne, i sms. dykker-, fx dykkerkursus, dykkerudstyr

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Norwegische Sprache — Norwegisch (norsk) Gesprochen in Norwegen Sprecher 5 Millionen Linguistische Klassifikation Indogermanische Sprachen Germanische Sprachen Nordgermanische Sprachen Norwegisch …   Deutsch Wikipedia

  • Peter der Taucher — (P. Dykker), so v.w. Kleiner Papagaitaucher …   Pierer's Universal-Lexikon

  • Offshore divers v. Norway 2007. — In Offshore divers v. Norway 2007, four professional offshore divers sued Norway s Government in a trial in 2007.[1] Three plaintiffs won their cases in the lower court, however they lost their cases in the appellate court. The trial was the… …   Wikipedia

  • Blishøne — Blishønen er en almindelig ynglefugl i Danmark. Den findes ved søer og vandløb. Den bliver op til 40 cm lang, og den ånder som andre fugle ved hjælp af lunger. Blishønen dykker efter føde på lavt vand og æder vandplanter, små muslinger, insekter… …   Danske encyklopædi

  • Grønbenet rørhøne — Begge køn af grønbenet rørhøne er sortgrå med mørkebrune vinger. Dækfjerene under halen er hvide. Panden og næbroden er røde, det ydeste af næbbet er gult, og benene grønne, derfor navnet grønbenet rørhøne . Ungfugle er mørkebrune med hvide… …   Danske encyklopædi

  • Havterne — Havternen er cirka 38 centimeter. Den minder meget om fjordternen i både levevis og udseende, fjordternen har sort næbspids og er mindre end havternen, den er også lige så almindelig en ynglefugl. Havternen er den fugl, som trækker længst, den… …   Danske encyklopædi

  • Skarv — Skarven kan blive op til 91 cm. For et par menneskealdre siden blev skarven udryddet som dansk ynglefugl, for fiskerne betragter den som en konkurrent. Men i 1938 begyndte skarven at yngle i en koloni på Langeland, hvorfra den atter forsvandt i… …   Danske encyklopædi

  • Toppet lappedykker — er 46 51 centimeter, og vingefanget er 85 90 centimeter. Den svømmer på maven ligesom andre ænder og fugle. Når den fanger sin føde (som er fisk og vandinsekter) dykker den hovedet ned i vandet og tager det med sit lange næb. Den er ikke så tit… …   Danske encyklopædi

  • Årefod — En årefod er i zoologi en fuglefod med de fire tæer siddende i samme plan og forbundet med svømmehud. Tæerne har små kløer. Årefodede fugle er havfugle, der dykker efter føden. Årefoden har den fordel, at den giver stor fart, når den føres gennem …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”