hjælpeverbum

hjælpeverbum
hjæl|pe|ver|bum
sb., hjælpeverbet, hjælpeverber, hjælpeverberne

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Fuldverber — Verber som kan optræde alene som verbum (i modsætning til hjælpe og modalverber). Nogle kan være både fuldverbum og hjælpe verbum. Se også Verber, Verballed. Ex: jeg har en hund (fuldverbum) jeg har set en hund (hjælpeverbum) …   Danske encyklopædi

  • Verballed — Udsagnsled. Indeholder en finit form af verbet: 1. Simpel verballed: finit verbum alene. 2. Komplekst verballed: mere end 1 verbum (hjælpeverbum/modal (finit) + hovedverbum (infinit)): han vil gå 3. Udvidet verballed: verbum + verbal partikel:… …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”