arbejdsleder

arbejdsleder
ar|bejds|le|der
sb., -en, -e, -ne

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Entreprenør — af fransk entrepreneur, en mand, som overtager eller forestår et arbejde. Det anvendes hyppigst i byggepraksis, hvor en entreprenør enten overtager en del af et byggearbejde eller hele arbejdet som hoved entreprenør med de andre håndværksmestre… …   Danske encyklopædi

  • konduktør — kon|duk|tør sb., en, er, erne (billetkontrollør; arbejdsleder af et bygningsarbejde) …   Dansk ordbog

  • slagtemester — slag|te|mes|ter sb., en, slagtemestre, slagtemestrene (arbejdsleder på slagteri) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”