jordbund

jordbund
jord|bund
sb., -en, -e, -ene, i sms. jordbunds-, fx jordbundsforhold, jordbundslære

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Olav Johan Sopp — in 1922. Olav Johan Sopp (née Johan Oluf Olsen; 6 October 1860 – 14 August 1931) was a Norwegian mycologist. He was a pioneer of Norwegian and international mycological research. He was the first to suggest classifying fungi as belonging to… …   Wikipedia

  • Plantesamfund — Grundtræk af den økologiske Plantegeografi, published in Danish in 1895 by Eugen Warming, and in English in 1909 as Oecology of Plants: An Introduction to the Study of Plant Communities, by Warming and Martin Vahl, was the first book to be… …   Wikipedia

  • Substrat — Grundlag, jordbund, et lands oprindeligt fortrængte sprog …   Danske encyklopædi

  • terroir — ordet betyder jordbund, men bruges i betydningen voksested og dækker alle de forhold, som har betydning for vinen, og som man derfor tydeligt kan genkende, når man smager på den …   Danske encyklopædi

  • mor — I mor 1. mor (el. moder) sb., en, mødre, mødrene II mor 2. mor sb., en, er, erne (HISTORISK mørkhudet person fra Afrika) III mor 3. mor sb., (r)en (surt, næringsfattigt lag øverst i en jordbund), i sms. mor , fx morbund, morjord …   Dansk ordbog

  • sur — I sur 1. sur sb., ret, sur, rene (surrende lyd) II sur 2. sur adj., t, e; sur fløde; sur jordbund III sur 3. sur: løbe sur (miste overblikket) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”