afgive

afgive
af|gi|ve
vb., -r, afgav, afgivet (foran fælleskønsord afgiven el. afgivet), afgivne (jf. §31-34); en afgiven el. afgivet meddelelse; et afgivet svar; de afgivne stemmer

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Rapportere — Afgive rapport, bringe tilbage …   Danske encyklopædi

  • Triplicere — Afgive en triplik …   Danske encyklopædi

  • Levere — Række, give, yde, afgive, sende …   Danske encyklopædi

  • pH — er et mål for hvor sur en væske er. Når man måler pH måler man i virkeligheden hvor mange hydrogen ioner, der findes i væsken. Jo flere H+ er der er i væsken, jo flere syremolekyler er der, der kunne afgive deres hydrogen ion, og jo surere er… …   Danske encyklopædi

  • Refleksion — Det at afgive refleks. Eftertanke, overvejelse …   Danske encyklopædi

  • Secernere — Afsondre, afgive sekretion …   Danske encyklopædi

  • afgasse — af|gas|se vb., r, de, t (afgive el. uddrive luftarter) …   Dansk ordbog

  • brevstemme — I brev|stem|me 1. brev|stem|me sb., n, r, rne (stemme som en vælger afgiver før valgdagen) II brev|stem|me 2. brev|stem|me vb., r, brevstemte, brevstemt (afgive sin stemme til et valg før valgdagen) …   Dansk ordbog

  • emanere — e|ma|ne|re vb., r, de, t (lade strømme; afgive radioaktiv stråling) …   Dansk ordbog

  • mælke — I mæl|ke 1. mæl|ke (el. mælk) sb., n (fiskesæd) II mæl|ke 2. mæl|ke vb., r, de, t (afgive mælk) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”