bestræbelse

bestræbelse
be|stræ|bel|se
sb., -n, -r, -rne

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Økumeni — Bestræbelse på at nedbryde alle skranker mellem de kristne kirkelige samfund …   Danske encyklopædi

  • ligemageri — li|ge|ma|ge|ri sb., et, er, erne (overdreven bestræbelse på at gøre alle lige) …   Dansk ordbog

  • nordisme — nor|dis|me sb., n (bestræbelse for at styrke det nordiske sammenhold) …   Dansk ordbog

  • panafrikanisme — pan|af|ri|ka|nis|me sb., n (bestræbelse for større samarbejde mellem de afrikanske lande) …   Dansk ordbog

  • panamerikanisme — pan|ame|ri|ka|nis|me sb., n (bestræbelse for større samarbejde mellem landene i Amerika) …   Dansk ordbog

  • panarabisme — pan|ara|bis|me sb., n (bestræbelse for større samarbejde mellem de arabiske lande) …   Dansk ordbog

  • pangermanisme — pan|ger|ma|nis|me sb., n (HISTORISK bestræbelse for at samle de germanske folkeslag i en enhed) …   Dansk ordbog

  • panhellenisme — pan|hel|le|nis|me sb., n (HISTORISK bestræbelse for at forene alle grækere) …   Dansk ordbog

  • panslavisme — pan|sla|vis|me sb., n (bestræbelse for at forene de slaviske folkeslag i en enhed) …   Dansk ordbog

  • populisme — po|pu|lis|me sb., n (bestræbelse på at appellere til befolkningen med populære synspunkter); partiet beskyldes for populisme …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”