bevægelig

bevægelig
be|væ|ge|lig
adj., -t, -e

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Østersømusling — Østersømuslingen lever ned til 140 meters dybde. Den kan højst blive 3 cm og er nogle gange meget rødlig. Den ånder igennem et rør som den stikker op gennem sandet, hvor den filtrerer vandet for ilt. Østersømuslingens to ånderør er fuldstændigt… …   Danske encyklopædi

  • Ambulant — Vandrende, flytbar, bevægelig, uden hospitalsindlæggelse …   Danske encyklopædi

  • drøbel — drø|bel sb., drøb(e)len, drøbler, drøblerne (lille bevægelig del i den bagerste del af ganen) …   Dansk ordbog

  • rokker — rok|ker sb., en, e, ne (en bevægelig maskindel) …   Dansk ordbog

  • uro — I u|ro 1. u|ro sb., en II u|ro 2. u|ro sb., en, er, erne (bevægelig pyntegenstand, mobile) III u|ro 3. u|ro vb., uror, uroede, uroet; uros; uro sig (bekymre sig) …   Dansk ordbog

  • Ludvig Holberg — Holbergs baggrund Den dansk/norske forfatter Ludvig Holberg blev født i Bergen, Norge i 1684 næsten et helt århundrede efter Descartes. Holberg var den yngste af seks brødre og hans far døde før Ludvig var et år gammel. Rent familiært kan det… …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”