stedord

stedord
sted|ord
sb., -et, stedord, -ene

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Stedord — (latin: pronomen) er en ordklasse i det danske sprog. Stedord opdeles traditionelt i et antal undergrupper: 10 Personlige stedord: [jeg, du, han, hun, den, det, vi, I, de/De] o Bøjes efter fald: ( nævnefald | genstandsfald | ejefald ) Ejestedord …   Danske encyklopædi

  • Henførende stedord — Relative pronominer. sætning Relativ sætning. Se også Ledsætninger …   Danske encyklopædi

  • Påpegende — stedord =Demonstrative pronominer …   Danske encyklopædi

  • Demonstrative — Påpegende stedord. pronominer Pegeeffekt i: 1. Rum: a. nær den talende: denne (den her), disse (de her) b. nær den tiltalte: den, de (der) c. fjernt fra begge: hin, hine 2. Tid: a. nær: denne/dette: denne sommer b. fjern: den/det: den dag han… …   Danske encyklopædi

  • Indefinite — pronominer Ubestemte stedord. Ex: man, nogen, nogle, ingen, hver, alle …   Danske encyklopædi

  • Interrogative — pronominer Spørgende stedord. Hvem, hvad, hvis, hvilken. Anvendes som indledningsord i en spørgende hovedsætning og svaret vil være et substantivisk led. Ex: hvad er han? Svar: en stor mand …   Danske encyklopædi

  • Personlige pronominer — Personlige stedord. Har deiktisk funktion (dvs. kan bøjes i person). Inddeles i formerne: Bundne (substantiviske/ledsage): jeg/du/han/hun/den/de/vi/I/de Ubundne (adjektiviske/vikar): mig/dig/ham/hende/os/jer/dem …   Danske encyklopædi

  • Pronomen — Ental af Pronominer (stedord) …   Danske encyklopædi

  • Pronominer — pronomen Stedord. De fleste kan være både substantiviske og adjektiviske. Se også Tiltaleord, Vikarord. Inddeling: 1. Demonstrative pronominer 2. Indefinite pronominer 3. Interrogative pronominer 4. Personlige pronominer 5. Possessive pronominer… …   Danske encyklopædi

  • Reciprokt pronomen — Gensidigt tilbagevisende stedord …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”