strygeinstrument

strygeinstrument
stry|ge|in|stru|ment
sb., -et, -er, -erne

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Bratsch — Strygeinstrument som minder om en violin, men som er større end denne. Kaldes ofte ved det italienske navn viola. Strengene stemmes: C G D A …   Danske encyklopædi

  • stryger — stry|ger sb., en, e, ne (strygeinstrument; person som spiller på et strygeinstrument) …   Dansk ordbog

  • Nøgleharpe — Nøgleharpe, et gammelt nordisk strygeinstrument, der endnu træffes hist og her i Sverige i hænderne på en bondespillemand. Tonerne gribes ligesom på en bondespillemand ved hjælp af en tangentmekanisme, og buen berører, foruden den streng, hvorpå… …   Danske encyklopædi

  • bratsch — sb., en, er, erne (et strygeinstrument) …   Dansk ordbog

  • buestrøg — bue|strøg sb., et, buestrøg, ene (strøg med en bue på et strygeinstrument) …   Dansk ordbog

  • cello — cel|lo sb., en, er, erne (et strygeinstrument) …   Dansk ordbog

  • gambe — gam|be sb., n, r, rne (et strygeinstrument), i sms. gambe , fx gambespil, gambespiller …   Dansk ordbog

  • nedstrøg — ned|strøg sb., et, nedstrøg, ene (nedadgående buestrøg på strygeinstrument) …   Dansk ordbog

  • opstrøg — op|strøg sb., et, opstrøg, ene (opadgående buestrøg på strygeinstrument) …   Dansk ordbog

  • viola — vi|o|la sb., en, er, erne (et strygeinstrument) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”