surmælk

surmælk
sur|mælk
sb., -en, i sms. surmælks-, fx surmælksprodukt

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • sürmələnmə — «Sürmələnmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sürmək — 1. f. 1. Qabağına qatıb irəli hərəkət etdirmək, aparmaq, istiqamətləndirmək. Qoyunları sürmək. Naxırı çölə sürmək. – Divar dibində, kölgədə xoruz, toyuqlar uyqular; Naxırçılar qaramalı sürüb sərin suya salar. A. S.. // Arabaya və s. yə qoşulmuş… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sürmə — 1. is. 1. Qadınların qaşlarına, gözlərinə çəkdikləri qara boya, toz. Sürmə çox olanda gözə də çəkərlər, qaşa da. (Məsəl). Sürmə çəksin gözlərinə, qaşına; Gündə yüz yol mən dolanım başına. Q. Z.. <Hafizə xanım Sayada:> O nə sürmədir gözünə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sürməyi — is. Qara ilə göy arasında tünd rəng. // sif. Bu rəngdə olan. Sürməyi parça. Sürməyi rəng. Sürməyi paltar. – <Nərimanın> ayaqlarında uzunboğaz çəkmə, əynində sürməyi yun parçadan köynək şalvar var idi. İ. Ə.. <Mehribanın> sürməyiyə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • SURM — Der Schwarzwald Ultra Radmarathon (kurz SURM) ist ein überregional bekannter Radmarathon, der vom Radsportverein Alpirsbach e.V. jährlich ausgerichtet wird. Der SURM zählt zu den bedeutendsten und schwierigsten Marathons in Deutschland.… …   Deutsch Wikipedia

  • Surm — Der Schwarzwald Ultra Radmarathon (kurz SURM) ist ein überregional bekannter Radmarathon, der vom Radsportverein Alpirsbach e.V. jährlich ausgerichtet wird. Der SURM zählt zu den bedeutendsten und schwierigsten Marathons in Deutschland.… …   Deutsch Wikipedia

  • sürmə — I (Gəncə) quş dəstəsi. – Sığırçının sürməsinə bir bax II (Ağdaş, Ordubad) cəftə. – Qapının sürməsin vur (Ordubad) III (Basarkeçər, Cəbrayıl) damın üstünə uzununa qoyulan tir. – Sürməni damın üsdə belə uzununa qoyurux (Basarkeçər); – Çasvıstanın… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • sürməli — sif. Sürmə çəkilmiş. Qaş gözü sürməli qadın. – <Gəlin> sürməli gözlərini yerə dikib, utandığından kimsəyə baxa bilmirdi. Ç.. <Nabat> ucaboylu, tənumənd, gözləri yaranışından sürməli bir qadın idi. İ. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sürmələnmək — qayıd. Qaşlarına, gözlərinə, kirpiklərinə sürmə çəkmək. Bir qıya çəkəndə aldı canımı; Gözləri qüdrətdən sürmələnibdir. A. Ə.. Şəhla xanım sürmələnmiş (f. sif.) qaşlarını dartdı. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • SURM — Surrentium Marci …   Abbreviations in Latin Inscriptions

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”