svømmer

svømmer
svøm|mer
sb., -en, -e, -ne

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Dansemyg — Dansemyggen er fra 10 12 millimeter lang. De fleste af de større dansemyg er grå eller sorte. De danner store sværme, der står som røgskyer omkring kirketårne og enlige træer. Larven er op til 20 millimeter. Røde myggelarver , har vi mange slags… …   Danske encyklopædi

  • Norges Svømmeforbund — Gründung: 1910 Präsident: Per Rune Eknes (Lambertseter Svømmeklubb) Vereine (ca.): 252 Mitglieder (ca.): 50.000 Verbandssitz: Idrettens Hus, Oslo …   Deutsch Wikipedia

  • Sildehaj — Sildehajen kan blive op til 3,5 meter lang og veje over 200 kilogram. Sildehajen har, ligesom andre hajer forrest en stor trekantet rygfinne og længere nede på ryggen en mindre rygfinne. Den har tre rækker tænder, som den flænser sit bytte med.… …   Danske encyklopædi

  • Stikmyg — En stikmyg er et insekt. Det er en hun myg der stikker os, det gør den for at den kan lægge sine æg. En myg kan flyve op til 3 km, når den skal finde føde. Den slår med vingerne cirka 600 gange i sekundet. Myggens fjender er fugle, som bruger… …   Danske encyklopædi

  • Toppet lappedykker — er 46 51 centimeter, og vingefanget er 85 90 centimeter. Den svømmer på maven ligesom andre ænder og fugle. Når den fanger sin føde (som er fisk og vandinsekter) dykker den hovedet ned i vandet og tager det med sit lange næb. Den er ikke så tit… …   Danske encyklopædi

  • Blishøne — Blishønen er en almindelig ynglefugl i Danmark. Den findes ved søer og vandløb. Den bliver op til 40 cm lang, og den ånder som andre fugle ved hjælp af lunger. Blishønen dykker efter føde på lavt vand og æder vandplanter, små muslinger, insekter… …   Danske encyklopædi

  • Blæksprutte — Blæksprutte, ottearmet Den otte armede blæksprutte er almindelig langs de vesteuropæiske kyster lige fra Danmark i nord til Portugal i syd. Den findes også i Middelhavet. Den lever mest på havbunden, hvor den kan gemme sig og lure efter føde, men …   Danske encyklopædi

  • Dafnie — Dafnien har 4 6 par ben, og de svømmer med de to par følehorn. Dafnien er op til 5 millimeter lang. den kan godt lide at bo i gadekær og damme, fordi der er nok med føde. Den vil helst være i store flokke, så føler den sig mere tryg mod dens… …   Danske encyklopædi

  • Dawn Fraser — (født 3. september 1937), australsk svømmer og Australiens hidtil største kvindelige atlet. I sin karriere satte hun 28 verdensrekorder og vandt 8 olympiske medaljer …   Danske encyklopædi

  • Fregatfugle — (fregatidae) er en familie af fugle med fem arter. Fregatfugle er alle store, sorte eller sorte og hvide, med lange vinger og kløftede haler. Hannerne har stærkt farvede strube punge. De går eller svømmer ikke, og kan ikke lette fra en flad… …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”