blæksprutte

blæksprutte
blæk|sprut|te
sb., -n, -r, -rne, i sms. blæksprutte-, fx blæksprutteringe

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Blæksprutte — Blæksprutte, ottearmet Den otte armede blæksprutte er almindelig langs de vesteuropæiske kyster lige fra Danmark i nord til Portugal i syd. Den findes også i Middelhavet. Den lever mest på havbunden, hvor den kan gemme sig og lure efter føde, men …   Danske encyklopædi

  • Kolosblæksprutte — Kolosblæksprutten (mesonychoteuthis hamiltoni) er den største kendte blæksprutte. Den lever på dybder større end en kilometer. Kolosblæksprutten eksakte størrelse og længde kendes ikke. Der er alene fanget 2 intakte kolosblæksprutten. Senest den… …   Danske encyklopædi

  • kæmpeblæksprutte — kæm|pe|blæk|sprut|te sb., n, r, rne …   Dansk ordbog

  • Edvard Brandes — Carl Edvard Cohen Brandes (21 October 1847 – 20 December 1931) was a Danish politician, critic and author, and the younger brother of Georg Brandes. He was a Master of Arts in eastern philology.Brandes was a member of the Folketing for the party… …   Wikipedia

  • Agencia de Noticias Nueva Colombia — Logo der kolumbianischen Nachrichtenagentur ANNCOL Die Agencia de Noticias Nueva Colombia (ANNCOL) ist eine nichtkommerzielle Nachrichtenagentur, die von lateinamerikanischen und europäischen Journalisten betrieben wird. ANNCOL beabsichtigt nicht …   Deutsch Wikipedia

  • Havkvabbe, fem-trådet — Den fem trådede havkvabbe har en lang smidig krop, den har fire tråde på snuden og en på undermunden, de bliver brugt til at føle sig frem med nede på bunden. Den er brun med lys bug. Den kan blive op til 25 centimeter lang, den findes mellem… …   Danske encyklopædi

  • Octopus — Ottearmet blæksprutte …   Danske encyklopædi

  • nautil — nau|til sb., en, er, erne (en blæksprutte) …   Dansk ordbog

  • ortoceratit — or|to|ce|ra|tit sb., ten, ter, terne (en uddød blæksprutte), i sms. ortoceratit , fx ortoceratitkalk …   Dansk ordbog

  • ottearmet — ot|te|ar|met adj., ottearmede; en ottearmet blæksprutte …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”