brandsikker

brandsikker
brand|sik|ker
adj., -t, brandsikre

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • branddør — brand|dør sb., en, e, ene (brandsikker dør) …   Dansk ordbog

  • brandmur — brand|mur sb., en, e, ene (brandsikker mur; IT firewall) …   Dansk ordbog

  • jerntæppe — jern|tæp|pe sb., t, r, rne (brandsikker skillevæg i et teater; politisk el. ideologisk betinget barriere mellem to områder) (som proprium Jerntæppet) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”