brændsel

brændsel
brænd|sel
sb., brændslet, brændsler, brændslerne, i sms. brændsels-, fx brændselsmangel, brændselselement

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • biobrændsel — bio|brænd|sel sb., biobrændslet, biobrændsler, biobrændslerne (biologisk materiale der bruges som brændsel) …   Dansk ordbog

  • skændsel — skænd|sel sb., skænds(e)len, skændsler, skændslerne (vanære; kilde til skam), i sms. skændsels , fx skændselsgerning; skam og skændsel …   Dansk ordbog

  • Stævningsskov — Stævningsskoven er den tidligst kendte form for skovdrift i Danmark. Den kan spores tilbage til jægerstenalderen og i andre dele af Europa endnu længere tilbage. Stævningsskove er kendetegnet ved at være meget artsrige, i gennemsnit findes der i… …   Danske encyklopædi

  • Briket — Presset formbrændsel …   Danske encyklopædi

  • Heinrich Dau — Johann Heinrich Chrisfr. Dau (1790 1831), holstensk dansk geolog født i Altona. En prisopgave angående tørvemoserne og deres udnyttelse blev stillet af Det kongelige Landhusholdningsselskab i 1816, og da ingen besvarede den gentaget i 1819. Dau… …   Danske encyklopædi

  • Moller Skycar — er et personligt VTOL (Vertical Take Off and Landing) luftfartøj: en flyvende bil kaldet en volantor af dets opfinder Paul Moller. Skycar bestod sin første flyveprøve i 2003 og den videreudvikles nu mod praktiske formål. Hensigten med M400 Skycar …   Danske encyklopædi

  • Papyrus — Papyrus, papyrusplanten, Cyperus Papyrus, fandt i oldtiden mangfoldig anvendelse i Ægypten og var en af landets vigtigste frembringelser. Marven tjente til føde, såvel kogt som rå. Toppen med blomsterdusken sattes ofte i de buketter eller kranse …   Danske encyklopædi

  • biomasse — bio|mas|se sb., n (vægten af levende stof i et område; plantemateriale som benyttes som brændsel) …   Dansk ordbog

  • briket — bri|ket sb., ten, ter, terne (stykke brændsel af sammenpresset materiale) …   Dansk ordbog

  • brændværdi — brænd|vær|di sb., en, er, erne (den varme der frigøres ved forbrænding); brændsel med høj brændværdi …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”