forbrænding

forbrænding
for|bræn|ding
sb., -en, -er, -erne, i sms. forbrændings-, fx forbrændingsproces

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Aerob Respiration — Respiration, som omfatter forbrænding af organisk stof og absorption af fri ilt …   Danske encyklopædi

  • Aske — 1. Aske er et gråligt produkt, der bliver tilbage efter en forbrænding. 2. Aske er en bevoksning af Asketræer. 3. Aske er et drengenavn …   Danske encyklopædi

  • Raket — Projektil der drives frem ved stadig forbrænding i den bageste del. Raketter blev brugt første gang i 1232, da kineserne skulle slå mongolerne i slaget ved Kai Fung Fu. De første virkelige effektive krigsraketter blev udviklet af William Congreve …   Danske encyklopædi

  • brændværdi — brænd|vær|di sb., en, er, erne (den varme der frigøres ved forbrænding); brændsel med høj brændværdi …   Dansk ordbog

  • Incineration — For other forms of waste plant that produces energy, see waste to energy. Incinerator redirects here. For the fictional character, see Incinerator (Transformers). Incinerate redirects here. For the Sonic Youth song, see Incinerate (song). For the …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”