forekomme

forekomme
fo|re|kom|me
vb., -r, forekom, forekommet (foran fælleskønsord forekommen el. forekommet), forekomne (jf. §31-34); en forekommen el. forekommet fejl; et forekommet tilfælde; hidtil forekomne tilfælde; naturligt forekommende; sjældent forekommende; i alle forekommende tilfælde

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Aflatoksin — Betegnelse for en bestemt type giftstoffer dannet af skimmelsvampe (Mycotoksiner). Aflatoksin er kræftfremkaldende, og kan forekomme i en række importerede fødevarer som ris, majs, pasta, nødder og tørrede frugter …   Danske encyklopædi

  • Brystvattersot — hydrothorax, Ansamling af væske i brysthulen; kan forekomme sammen med almindelig vattersot i andre dele af legemet, ved foskellige sygdomme i lungerne, hjertet eller nyrerne. Ved sammentrykning af lungerne af den ansamlede væske, fremkaldes… …   Danske encyklopædi

  • Byplanlægning — Enhver udstykning af parcelhusgrunde, ethvert større byggeri, ethvert vejanlæg, ethvert nyt kraftvarmeværk og så videre medfører en række konsekvenser såsom behov for parkeringspladser, vandforsyning, renovation m.v. Det var derfor en fordel,… …   Danske encyklopædi

  • Diaskeuast — (græsk ordner ), i oldtiden betegnelse for den, der bearbejdede og redigerede et eller andet skrift. Særlig benyttes udtrykket diaskeuast om udgiverne af de homeriske digte; men om deres virksomhed blot har været en kritisk redaktion eller… …   Danske encyklopædi

  • Entusiasme — betyder oprindelig en gudsbenådet tilstand (af græsk, fuld af det guddommelige), men er nu gået over til at være omtrent ensbetydende med begejstring, en affektagtig opblussen af følelser, der sædvanlig ikke har sindsbevægelsens karakter.… …   Danske encyklopædi

  • Kølsprængning — Et træskib siges at være kølsprængt (eller kølbrudt), når kølen (den nederste, langsgående del af skroget) har mistet sin styrke og buer svagt opad på midten (midtskibs) i stedet for nedad. En kølsprængning sker oftest af ælde eller… …   Danske encyklopædi

  • Numerologi — (egentlig læren om tal) er en praksis, der forsøger at fastslå sammenhænge mellem bogstavkombinationer (ofte navne) og disses positive eller negative valør afgort på grundlag af talberegninger. I numerologiske systemer har et alfabets bogstaver… …   Danske encyklopædi

  • Orografiske skyer — Skyer dannet ved, at luft er tvunget til vejrs under passage af bakker eller bjerge og dermed afkølet. Sådanne skyer er ikke nødvendigvis i kontakt med overfladen, men kan forekomme i ét eller flere lag op til endog meget store højder …   Danske encyklopædi

  • uftens fugtighed angivet som gram vanddamp pr. m3 luft. — Absolut nulpunkt Den laveste temperatur der kan forekomme ( 273,15°C), ved hvilken et stofs molekyler er i fuldstændig ro …   Danske encyklopædi

  • Universet — begyndte for ca 15 milliarder år siden. Big bang teorien siger at det hele begyndte da ingenting eksploderede og blev til universet. Grundstofferne helium og brint var de eneste bestandele af det nyfødte univers. Stjernedannelser begyndte at… …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”