forstyrrelse

forstyrrelse
for|styr|rel|se
sb., -n, -r, -rne

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Taraxis — Forstyrrelse, uorden …   Danske encyklopædi

  • Jagttryk — I jagtterminoligi summen af de påvirkninger, vildtet udsættes for under jagt. Omfatter både nedlagt vildt, og den forstyrrelse, jagten påfører vildtet …   Danske encyklopædi

  • Paragrafi — (græsk), forstyrrelse i skriveevnen …   Danske encyklopædi

  • Paraleksi — Paraleksi, forstyrrelse i læseevnen …   Danske encyklopædi

  • aleksi — a|lek|si sb., en (tab el. forstyrrelse af evnen til at læse som følge af en hjerneskade) …   Dansk ordbog

  • interferens — in|ter|fe|rens sb., en, er, erne (FYSIK det at to bølgebevægelser indvirker på hinanden; gensidig påvirkning; forstyrrelse) …   Dansk ordbog

  • perturbation — per|tur|ba|tion sb., en, er, erne (ændring el. forstyrrelse i et himmellegemes bane) …   Dansk ordbog

  • perturbere — per|tur|be|re vb., r, de, t (bringe forstyrrelse i) …   Dansk ordbog

  • ravage — ra|va|ge sb., n, r, rne (forstyrrelse, ødelæggelse) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”