analytisk

analytisk
a|na|ly|tisk
adj., itk. d.s., -e; forholde sig analytisk til noget

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Analytisk bøjning — Bøjning af ord v.h.a. hjælpeord. Modsat er syntetisk bøjning. Ex: mere/mest sund …   Danske encyklopædi

  • Analytisk konstruktion — Betegnelsen for ukompliceret sprogbrug (=talesprog). Modsat Syntetisk konst. Ex: adressen som er nævnt ovenfor …   Danske encyklopædi

  • Analytisk ledstilling — Placering af underordnede led (objekter og adverbialer) efter det overordnede led (verbal). Findes især på nordiske sprog og engelsk samt ved placering af adjektiver på romanske sprog. Se også Syntetisk ledstilling. Ex: vi SPISER maden nu, da vi… …   Danske encyklopædi

  • Ragnar Hult — (1857 1899) was a Finnish botanist and plant geographer. He was a forerunner in developing a methodology for vegetation survey. He emphasized the physiognomy of vegetation and paid less attention to its ecology. His ideas were much followed in… …   Wikipedia

  • МИТТАГ-ЛЕФФЛЕРА ТЕОРЕМА — 1) М. Л. т. о разложении мероморфной функции (см. [1], [2]) одна из основных теорем теории аналитических функций, дающая для мероморфных функций аналог разложения рациональной функции на простейшие дроби. Пусть последовательность различных… …   Математическая энциклопедия

  • Ragnar Hult — (* 4. März 1857 in Fiskars, Finnland; † 25. September 1899 in Helsinki) war ein finnischer Vegetationskundler, Geograf und Universitätsprofessor. Inhaltsverzeichnis 1 Leben 2 Ausgewählte Werke 3 Weblink …   Deutsch Wikipedia

  • Bagvægt — Sætningskonstruktioner med tunge og omfangsrige led i slutfeltet (efter finit verbum). Bruges især i talesprog. Syn. Analytisk konstruktion. Se Feltanalyse og Forvægt …   Danske encyklopædi

  • Geografi — er studiet af overfladen af jorden. Ordet stammer fra de græske ord hê gê ( jorden ) og graphein ( at skrive ). Geografi er meget mere end kartografi, studiet af landkort. Ikke alene undersøger man hvad der er hvor på jorden, men også hvorfor det …   Danske encyklopædi

  • Kemi — er studiet af de basale atomare byggestene i naturen og hvordan de kan kombineres til at forme stoffer i fast form, flydende form og gas form, som former liv og alt andet vi kender. For at læse om mange forskellige kemiske elementer og… …   Danske encyklopædi

  • Kommutationsprøven — Ombytningsprøven. Ved ombytning af et ord, stavelse, bogstav eller fonem og ords betydning ændres, er de kommutable (posi tivt resultat). Ex: mat mæt (posivivt resultat) mat (aspireret t) mat (uaspireret t) (giver negativt resultat ingen betyd… …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”