gensidig

gensidig
gen|si|dig
adj., -t, -e (som virker i begge retninger)

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Gensidig — Se Reciprok …   Danske encyklopædi

  • Reciprok — Gensidig …   Danske encyklopædi

  • Akkulturation — Gensidig kulturpåvirkning mellem forskellige kulturer …   Danske encyklopædi

  • Neksus — Gensidig forudsætningsforbindelse (katatagme/samordning) mellem subjektsdel og prædikatsdel. Ex: han købte mange bøger. 1. Primær neksus. Syn. finit neksus. Sætningens kerne består af subjekt og finit verballed. Ex: jeg så ham komme 2. Sekundær… …   Danske encyklopædi

  • Kingdom of Denmark — For the country within the kingdom, see Denmark. Kingdom of Denmark Kongeriget Danmark (Danish) Kongsríki Danmarkar (Faroese) …   Wikipedia

  • Entente-cordiale — (fransk) bruges i det diplomatiske sprog til betegnelse af et sådant forhold mellem 2 eller flere stater, at de, uden at have sluttet noget formeligt forbund desangående, dog er stemte for og villige til i forskellige vigtige anliggender at følge …   Danske encyklopædi

  • Solidaritet — Sammehold og gensidig hjælpsomhed, loyalitet …   Danske encyklopædi

  • Warszawapagten — (WP) var en militær organisation, der udover Sovjetunionen omfattede de dengang kommunistisk styrede stater i Central og Østeuropa. WP blev formelt kaldt traktaten om venskab, samarbejde og gensidig bistand. Pagten blev undertegnet i Warszawa den …   Danske encyklopædi

  • alliance — al|li|an|ce sb., n, r, rne (forbund, aftale om gensidig støtte), i sms. alliance , fx alliancefri, alliancepolitik …   Dansk ordbog

  • interaktion — in|ter|ak|tion sb., en, er, erne (gensidig påvirkning) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”