adjektivisk

adjektivisk
ad|jek|ti|visk
adj., itk. d.s., -e (tillægsordsagtig)

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Adjektivisk — Tillægsagtig …   Danske encyklopædi

  • Relative pronominer — Henførende stedord. sætninger Som, der, hvem, hvad, hvilken m.fl., kan stå som subjekt og objekt ( der kan kun stå som subjekt). Indleder en relativ ledsætning (under ordnet og adjektivisk) og refererer til korrelatet i den overordnede sætning.… …   Danske encyklopædi

  • Participium — Tillægsmåde. En infinit form af verbet. Syn. tillægsmåde, tillægsform. Se også Akkusativ, Adjektiv, Supinum. 1. Præsens part. (lang tillægsmåde) 2. Perfektum/præteritum participium (kort tillægsmåde) a. adjektivisk part. (finit) b. supinum… …   Danske encyklopædi

  • Possessive — pronominer Ejestedord. Kan stå i stedet for et substantiv i genitiv. Kan stå både adjektivisk og substantivisk. Ex: min bog er her, det er min my book is here, it s mine …   Danske encyklopædi

  • tillægsagtig — til|lægs|ag|tig adj., t, e (adjektivisk) …   Dansk ordbog

  • § 38. Adverbialer dannet af adjektiver på -ig eller -lig — (1) MÅDESADVERBIALER Adverbialer der er dannet af adjektiver på ig eller lig, tilføjer t når de betegner den måde noget forholder sig på eller foregår på (jf. § 37. Betydningsforskel mellem t adverbialer og rene adverbier): Lyset bevægede sig… …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”