anmodning

anmodning
an|mod|ning
sb., -en, -er, -erne

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Peder Skram — f. ca. 1503 d. 11. juli 1581. Rigsråd, admiral. Gift med Elsebeth der var datter af rigsmarsk Tyge Krabbe og dennes hustru Anne Rosenkrantz. Deltog med Henrik Gjøe i feltog i Sverige og frelste ved Uppsala Mogens Gyldenstierne. Da Christian 2.… …   Danske encyklopædi

  • begæring — be|gæ|ring sb., en, er, erne (anmodning) …   Dansk ordbog

  • henstilling — hen|stil|ling sb., en, er, erne (det at stille noget fra sig; anmodning) …   Dansk ordbog

  • imødekomme — i|mø|de|kom|me vb., r, imødekom, imødekommet (foran fælleskønsord imødekommen el. imødekommet), imødekomne (jf. §31 34) (acceptere nogen el. noget); en imødekommen el. imødekommet anmodning; et imødekommet forslag; imødekomme forslag (jf.… …   Dansk ordbog

  • petition — pe|ti|tion sb., en, er, erne (skriftlig anmodning) …   Dansk ordbog

  • petitionere — pe|ti|tio|ne|re vb., r, de, t (rette en skriftlig anmodning til nogen) …   Dansk ordbog

  • påkrav — på|krav sb., et, påkrav, ene (anmodning el. krav om betaling e.l.), i sms. påkravs , fx påkravsgebyr …   Dansk ordbog

  • tratte — trat|te sb., n, r, rne (anmodning fra en vekseludsteder til en skyldner om betaling) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”