hovedsætning

hovedsætning
ho|ved|sæt|ning
sb., -en, -er, -erne (helsætning; helsætningsstamme)

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Ledsætning — En uafhængig sætning, der er en del af et sætningsled, eller selv udgør et sætningsled (har altid ligefrem ordstilling) og begynder med et Ind ledningsord. Ofte syn. med bisætning. Se Bisætning. Der er 3 typer ledsætninger: 1. Substantiviske:… …   Danske encyklopædi

  • Helsætning — En uafhængig sætning med dertil knyttede led, og som ikke er led i en anden sætning. Helsætning = matrix + ledsætning(er). Syn. helmening, evt. Hovedsætning. Ex: han så, at hun smilede, da han kom …   Danske encyklopædi

  • Sætning — En ytring indeholdende subjekt og finit verballed samt evt. tilknyttede led. Syn. Ytring. Sætningstyper 1. Helsætning (Hovedsætning) 2. Ledsætning (Bisætning) Se også Indlejret sætning, Sætningsemne, Inkvit …   Danske encyklopædi

  • Betingelses(led)sætning — Adv. ledlætning, som indledes med en betingelseskonjunktion. Syn. konditionssætning, betingelsesbisæt. Se også Ledsætning (som hovedsætning). Ex jeg bliver glad, hvis han kommer …   Danske encyklopædi

  • Spørge(led)sætning — 1. Substantivisk ledsætning hvor ind ledningsordet er en spørgekonjunktion. Syn. interrogativsætning, spørgebisætn. Ex: jeg ved ikke, om han kommer. 2. Hovedsætning hvor indledningsordet er et spørgende pronomen. Ex: hvem er det? …   Danske encyklopædi

  • Særsætning — En Hovedsætning uden Ledsætninger. Ex: jeg så ham komme …   Danske encyklopædi

  • Adverbiel ledsætning — Ledsætning som fungerer som adverbial. Se Adverbial, Ledsætning. Adverbier Biord. Se også Præpositioner, Konjunktioner og verbalpartikel. Adverbier lægger sig til: 1. Verber: hun synger smukt 2. Adjektiver: han er temmelig stor 3. Participier: en …   Danske encyklopædi

  • Spørgeord — Indledningsord i hovedsætninger eller ledsætninger (substantiviske). 1. Spørgende pronominer (hovedsætning): hvem, hvad, hvis, hvilken Ex: hvem er det? 2. Spørgende adverbier (hovedsætning): hvor, hvorhen, hvornår, hvordan osv. Ex: hvor bor han?… …   Danske encyklopædi

  • Hovedformer — De tider og måder som kan bruges til dannelse af samtlige resterende verbal former. Syn. Hovedtider. Hovedsætning Den overordnede sætning i en Helsætning. Syn. Matrix, sætningsstamme, overordnet sætning. Se Matrix og Ledsætning. En hovedsætning… …   Danske encyklopædi

  • Inversion — Omvendt ordstilling, dvs. at det finitte verbum i verballedet kommer før subjektet. Forekommer kun i en hovedsætning. Modsat er ligefrem ordstilling, som forekommer både i en hoved og ledsætning. Forekomst: 1. Spørgende sætning: vil han komme i… …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”