antænde

antænde
an|tæn|de
vb., -r, antændte, antændt; antænde et bål

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • -ant — I. noun suffix Etymology: Middle English, from Anglo French, from ant, present participle suffix, from Latin ant , ans, present participle suffix of first conjugation, from a (stem vowel of first conjugation) + nt , ns, present participle suffix; …   New Collegiate Dictionary

  • tinder — [OE] Tinder, and its relatives German zunder, Dutch tonder, and Swedish tunder, go back to a prehistoric Germanic base *tund ‘ignite, kindle’, which also produced German anzünden, Swedish upptända, and Danish antænde ‘kindle’. Its ultimate… …   The Hutchinson dictionary of word origins

  • tinder — [OE] Tinder, and its relatives German zunder, Dutch tonder, and Swedish tunder, go back to a prehistoric Germanic base *tund ‘ignite, kindle’, which also produced German anzünden, Swedish upptända, and Danish antænde ‘kindle’. Its ultimate… …   Word origins

  • skųsti — skųsti, skùndžia, skùndė Š 1. tr., intr. H, R, Sut, KBII148, N, K, M, LL225, Rtr, DŽ pranešti kam kieno kaltę, neprideramą elgesį, įduoti: Skùndei mane nekaltą – ką gavai: mane nepapjovė, nepakorė tėvas J. Skųsk, nedovanok: tegu neleidžia į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užsiundyti — užsiùndyti tr. Rtr, Š, Kp; LL100 1. Škn paraginti, kad gyvulys (ppr. šuo) pultų: Užsiùndyti šunį (šunis) ant ko NdŽ. Kad aš tau šunis užsiùndysiu, tai kažin kenkles sveikas ar parneši! Jrb. Sakai, šunų nebijai, o kad užsiundyčiau, neatsigintai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įspręsti — 2 įspręsti, įsprę̃sti, įspreñdžia, į̃sprendė 1. tr., intr. R, Sut, I, N, Rtr, Š, NdŽ, Vrb įkišti į tarpą, įsprausti: O mažiukas [katytis] ka kroka kaip įspręstas Lkv. Miškuos padarydavo dreves, lentutes įspręsdavo, lapų uždėdavo, bitys… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugręsti — 1 nugręsti tr. 1. nubruožti, nudrėksti: Brolis grendė, kol nugrendė savo pirštą tarp akmenų J. Pagalys nugrendė jam odą (skūrą) nuo galvos J. Kairiosios akies blakstienai nugręsti TP1881,12. Aš nugrendžiau visus šašus Gd. Nuo tvoros bekrisdama,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paspęsti — tr. 1. SD335,385, R266, MŽ356, MP266, N, Sut, J, Rtr pastatyti spąstus, pinkles, žabangus ir pan.: Paspendžiu tinklą SD440. Paspęsk slastus žiurkėm Ss. Paspęsi pelei spąstus, da katei koją nukirs Jrb. Paspendau [spąstus] šįryt, i abiejuos yr po… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sprandas — sm. (3) 1. SD85, R, MŽ, Sut, I, N, K, M, LL56,67, E, Rtr, Š, DŽ užpakalinė kaklo dalis: Arklys išrietęs sprandą NdŽ. Iš pušies gyvatė pimpt ir antkrito ant sprando anam J. Tavo sprandas yra nei geležinė gysla CII112. Sprandas juodas kaip ašies… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • trindė — triñdė sf. (2) J.Jabl, DŽ, NdŽ, trìndė (1) 1. Všk, Ps, Grž žr. trandis 4: Saugokis – čia daug triñdžių matyt Sdb. Nelakstyk basas, kad triñdės neužmintum Sml. 2. J.Jabl, VŽ1905,160, DŽ, NdŽ, Všk, Sdb, Grž, Pšl, Sml žr. trandis 7: Trindė auga… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”