indenfor

indenfor
in|den|for
præp., adv.; indenfor el. inden for døren (jf. § 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen.1.a); kom indenfor! (jf. § 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen.1.b)

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Typer indenfor Rollespil — Fantasi spil …   Danske encyklopædi

  • § 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen — Om en ordforbindelse skrives i ét eller flere ord, kan ikke altid udledes af udtalen. Skrivemåden afhænger da undertiden af forbindelsens grammatiske funktion eller dens betydning, men som regel er der blot tale om en hævdvunden praksis. (1)… …   Dansk ordbog

  • Biologiens historie — Biologien kan føre sine rødder tilbage til det gamle Grækenland. Specielt Aristoteles (384 f.Kr. 322 f.Kr.) gjorde mange iagttagelser om dyr og planters levevis og organiserede disse iagttagelser i teorier. Teorierne holdt sig i mere eller mindre …   Danske encyklopædi

  • Датский культурный канон — «Культурный канон» (дат. Kulturkanonen)  список из 108 произведений искусства, официально признанных неотъемлемой частью датских культурных ценностей и представляющих важное значение для датской культуры. Создание «Культурного канона» было… …   Википедия

  • Biologi — kan defineres som læren om det levende eller læren om livsfænomenerne eller organismens funktioner. Biologiens formål er at give os erkendelse og viden om os selv og den natur som omgiver os. Biologer studerer generelle principper for hvordan… …   Danske encyklopædi

  • Kristendom — er en samlingsbetegnelse for de religioner som baserer sig på Jesus som Gud s søn og har både det gamle testamente og det nye testamente som hellige skrifter. Der tre største grene indenfor kristendom er protestanter (som i Danmark), katoliker og …   Danske encyklopædi

  • Kvantekemi — er anvendelsen af kvantemekanik på kemiske problemstillinger. Beskrivelsen af, hvordan elektroner opfører sig i atomer og molekyler med hensyn til reaktivitet er et betydningsfuldt område indenfor kvantekemien. Da kvantemekaniske undersøgelser af …   Danske encyklopædi

  • Uddød — betyder at en art ikke længere findes på jorden, alle individer indenfor arten er døde. Dog kan man også tale om at en art er uddød indenfor et bestemt område, hvor den tidligere levede for eksempel er ulven uddød i Danmark. Når en art er uddød… …   Danske encyklopædi

  • inden — in|den præp., adv., konj.; inden borde; inden døre (jf. indendørs); inden for el. indenfor døren (jf. indenfor); inden i el. indeni flasken (jf. indeni); køre inden om el. indenom lastvognen (jf. indenom); inden under el. indenunder skjorten (jf …   Dansk ordbog

  • John Hahn-Petersen — (November 4, 1930 Copenhagen – January 4, 2006) was a Danish theatre, TV and movie actor. He made his debut in 1955 and starred in a number of productions including:* Matador * Landsbyen * Taxa * Indenfor murene (cancelled after Hahn Petersen s… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”