indskrift

indskrift
ind|skrift
sb., -en, -er, -erne (inskription), i sms. indskrifts-, fx indskriftstavle

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Adam Frederik Lützov — Adam Frederik Lützov, dansk søofficer, født på Fyn 26 juni 1702, død nær Malta 30 maj 1758. I 1757 blev Lützov sendt til Middelhavet som chef for to dansk norske orlogsskibe. Under togtet udbrød der på begge skibe en smitsom feber som bortrev… …   Danske encyklopædi

  • Den store Jellingesten — Den store Jellingsten er en runesten med den vandrette indskrift: 10 Harald konge bestemte at lave disse minder for Gorm, hans far, og for Tove, hans moder. Den Harald, som vandt sig hele Danmark, og Norge, og gjorde danerne kristne. Alle andre… …   Danske encyklopædi

  • Didaskalia — (græsk), i det gamle Athen indstuderingen og opførelsen af et drama; dernæst en efter opførelsen opstillet indskrift med oplysninger om de i den dramatiske væddekamp deltagende kunstnere, stykkernes navne, den sejrende digter, tidspunktet og… …   Danske encyklopædi

  • Papyrus — Papyrus, papyrusplanten, Cyperus Papyrus, fandt i oldtiden mangfoldig anvendelse i Ægypten og var en af landets vigtigste frembringelser. Marven tjente til føde, såvel kogt som rå. Toppen med blomsterdusken sattes ofte i de buketter eller kranse …   Danske encyklopædi

  • Stele — Opretstående, flad gravsten med et relief eller en indskrift …   Danske encyklopædi

  • epigraf — e|pi|graf sb., en, er, erne (indskrift) …   Dansk ordbog

  • gravskrift — grav|skrift sb., en, er, erne (indskrift på en gravsten; tekst til minde en afdød) …   Dansk ordbog

  • inskription — in|skrip|tion sb., en, er, erne (indskrift) …   Dansk ordbog

  • votivtavle — vo|tiv|tav|le sb., n, r, rne (votivgave med indskrift) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”