oprette

oprette
op|ret|te
vb., -r, -de, -t; oprette en krøllet skærm; oprette en konto; oprette et testamente

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Baroni — Ved privilegie af 25. maj 1671 åbnede den danske konge for at adelige der ejede jord nok kunne oprette baronier, og samtidig erholde titel af Baron. Minimumstørrelsen for et Baroni var 1000 tønder hartkorn, eller en formue på 50.000 rigsdaler.… …   Danske encyklopædi

  • Benito Juarez — Benito Júarez (21. marts 1806 18. juni 1872) var en zapotekisk indianer, som i to perioder (1861 1863 og 1867 1872) var Mexicos præsident. Júarez anses ofte som Mexicos største og mest populære leder. Benito Pablo Júarez blev født i landsbyen San …   Danske encyklopædi

  • Elektronisk postkasse — En facilitet, der tillader en telekommunikationsbruger at oprette en adresse , f.eks. hos en tredjepart (netværksleverandør), hvortil andre kan sende filer ( post ) …   Danske encyklopædi

  • Erektionsbrev — Et dokument, som giver ret til at oprette noget, som for eksempel en forenings ret til at have hovedkvarter i et bestemt hus …   Danske encyklopædi

  • Erik 1. Ejegod — Dansk konge 1095 1103. Døde på Cypern i 1103 under en pilgrimsfærd til Det Hellige Land. Hans Dronning Bodil nåede det Hellige Land, men døde af sygdom. Erik 1. Ejegod oprettede et ærkebispesæde i Lund og fik sin bror Knud den Hellige helgenkåret …   Danske encyklopædi

  • Etablere — (fransk). At etablere en forretning, det samme som at oprette, grunde en sådan. At etablere sig er en almindelig betegnelse for at nedsætte sig som næringsdrivende, begynde en næringsvirksomhed af hvilken som helst art for egen regning …   Danske encyklopædi

  • Mexicanske revolution — Den mexicansk revolution var en periode med ustabilitet og borgerkrig i Mexico, som begyndte med udbredt modstand mod dikatoren Porfirio Diaz i 1910 og sluttede med det Institutionelle Revolutioære Partis (PRI) kontrol af Mexico i 1930 erne.… …   Danske encyklopædi

  • Slaget ved Køge — den 29. august 1807 stod mellem engelske landtropper, der belejrede København, og det danske landeværn. Da den engelske regering frygtede at den stærke danske flåde skulle falde i Frankrigs hænder, fremsattes et ultimatum til den danske regering… …   Danske encyklopædi

  • Systemadministrator — I computerterminologi person der har adgang til at rette i systemets opsætning, oprette nye brugerkonti på maskinen og lignende. Systemadministratorens konto er root på Linux …   Danske encyklopædi

  • Ædelgran — (Abies) er en slægt af store, stedsegrønne nåletræer, som er kendetegnet ved de oprette kogler, som falder fra hinanden ved modenhed. Desuden har Ædelgran i modsætning til den nærtstående slægt, Gran (Picea), ikke stikkende nåle …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”