palæontologi

palæontologi
pa|læ|on|to|lo|gi
sb., -en (studiet af fortidige dyr og planter)

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • palæontolog — pa|læ|on|to|log sb., en, er, erne (person der beskæftiger sig med palæontologi) …   Dansk ordbog

  • palæontologisk — pa|læ|on|to|lo|gisk adj., itk. d.s., e (som vedrører palæontologi) …   Dansk ordbog

  • List of natural history museums — Contents 1 Africa 1.1 Botswana 1.2 Canary Islands 1.3 Egypt …   Wikipedia

  • Fossil — Et fossil, eller en forstening er aftrykket af et dyr eller en plante i sten eller i sjældne tilfælde i rav. Specielt havlevende dyr kan findes som forsteninger i skrænter, der er gammel havbund, der ved jordens forskydninger er hævet op og… …   Danske encyklopædi

  • Naturhistorie — Naturhistorie, læren om de stoffer, hvoraf jordkloden sammensættes, og om de på denne levende organismer. Disse danner henholdsvis det uorganiske eller mineralriget og det organiske rige, der igen spaltes i planteriget og dyreriget. Naturhistorie …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”