belægge

belægge
be|læg|ge
vb., -r, belagde, belagt; belægge med fliser; belægge sine iagttagelser; belægge sine ord

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Belægge — (søværnet), at ombinde den yderste ende (tampen) af et tov med sejlgarn eller lignende, hvilket også kaldes at lægge en takling på tampen for at forhindre den fra at flosse op …   Danske encyklopædi

  • brolægge — bro|læg|ge vb., r, brolagde, brolagt (belægge en vej e.l. med brosten) …   Dansk ordbog

  • belagde — be|lag|de vb., præt. af belægge …   Dansk ordbog

  • belagt — I be|lagt 1. be|lagt adj., e; fuldt belagt II be|lagt 2. be|lagt vb., præt. ptc. af belægge …   Dansk ordbog

  • cementere — ce|men|te|re vb., r, de, t (belægge el. udfylde med cement; understrege el. fastslå som gældende) …   Dansk ordbog

  • tabuisere — ta|bu|i|se|re vb., r, de, t (belægge med tabu) …   Dansk ordbog

  • Liste falscher Freunde — Die Liste falscher Freunde listet eine Auswahl häufiger falscher Freunde (Übersetzungsfallen bzw. Verständnisprobleme) zwischen Deutsch und anderen Sprachen, dem in der Bundesrepublik Deutschland und in anderen Staaten gesprochenen Deutsch sowie… …   Deutsch Wikipedia

  • Regen (Subst.) — 1. Alltäglicher Regen ist ungelegen, zuweilen ein Regen ist Segen. »Besucher sind gleich dem Regen, dessen wir leicht überdrüssig werden, wenn er täglich kommt, den wir aber erflehen, wenn er ausbleibt.« (Witzfunken, Va, 53.) 2. An mässigem… …   Deutsches Sprichwörter-Lexikon

  • Liste de sigles de trois lettres — Sigles d’une seule lettre Sigles de deux lettres Sigles de trois lettres Sigles de quatre lettres Sigles de cinq lettres Sigles de six lettres Sigles de sept lettres Sigles de huit lettres Cette page liste des sigles de trois lettres. Vous pouvez …   Wikipédia en Français

  • Liste des codes ISO 639-3 — L ISO 639 3 est une partie de la norme ISO 639 qui définit une codification des noms de langues, avec un niveau de détail linguistique fin, puisqu elle contient 7 622 item (sur les 26 × 26 × 26 = 17 656 combinaisons possibles de code… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”