berettiget

berettiget
be|ret|ti|get
adj., berettigede

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Avlsregister — Reigster over hunde, der ved prøver og udstillinger har vist sig berettiget til brug i avlen …   Danske encyklopædi

  • Neutralitet — Neutralitet. Enhver stat, der under en mellem andre magter indtrådt krigstilstand afholder sig som det hedder i de nordiske rigers kort før Krim krigens udbrud offentliggjorte neutralitetserklæring fra en hvilken som helst deltagelse til fordel… …   Danske encyklopædi

  • Ytringsfrihed — er retten til indenfor lovgivningens rammer at udtrykke sin mening. Ytringsfriheden har haft afgørende indflydelse på den samfundsudvikling som har fundet sted i slutningen af 1900 tallet i den vestlige verden. Jævnfør den danske grundlovs §77 er …   Danske encyklopædi

  • beføjet — be|fø|jet adj., beføjede (FORMELT berettiget til noget) …   Dansk ordbog

  • beslutningsdygtig — be|slut|nings|dyg|tig adj., t, e (JURA som er berettiget til at træffe beslutninger) …   Dansk ordbog

  • påtaleberettiget — på|ta|le|be|ret|ti|get adj., påtaleberettigede (som er berettiget til at rejse en sag ved domstolene) …   Dansk ordbog

  • ugrundet — u|grun|det adj., ugrundede (uden fornuftig grund, uberettiget); en ugrundet mistanke; uden ugrundet ophold (uden udsættelse som ikke er berettiget) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”