afgift

afgift
af|gift
sb., -en, -er, -erne, i sms. afgifts-, fx afgiftsfri, afgiftsklasse, afgiftspligtig

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • CO2-afgift — CO2 af|gift sb., en, er, erne …   Dansk ordbog

  • Gebyr — Afgift, pligtpenge …   Danske encyklopædi

  • Royalty — Afgift for en eneret, kunstnerhonorar …   Danske encyklopædi

  • Fettsteuer — Die Fettsteuer ist eine in Dänemark seit dem 1. Oktober 2011 erhobene Steuer auf Fette in Lebensmitteln. Die Steuer ist weltweit die erste ihrer Art. Sie wurde am 17. März 2011 vom Folketing, dem dänischen Parlament, mit großer Mehrheit… …   Deutsch Wikipedia

  • Brændevinsforpagter — Opkrævning af afgift for tilladelse til brændevinsbrænding på landet, var bortforpagtet i nogle få år fra 1770 , til private …   Danske encyklopædi

  • Fundator — Grundlægger. Det vil sige, i ældre tid den der skænkede grunden til f.eks. en kirke. Ikke den der byggede kirken. Dog var Dronning Margrethe grundlægger af Kirken i Nyborg idet hun byggede den i 1388. Fæste Langvarigt brugsforhold over fast… …   Danske encyklopædi

  • Gabelle — (fransk, middelalderlig latin: gabella, af etymologisk slægtskab med tysk geben) er oprindelig navnet på enhver indirekte afgift eller skat, men betegner senere specielt den gamle franske, 1790 ophævede saltskat. Den franske stat forbeholdt sig… …   Danske encyklopædi

  • Kådner — eller Kodner Kaadner. Især Sønderjylland og Ærø: En Boelsmand. (Se dette) Kådnerpenge = afgift der betales af kådneren. Kådnersted = et boelssted …   Danske encyklopædi

  • Landgilde — Fæstebondens faste afgift til gårdens ejer. Blev ofte erlagt i form af naturalier som korn, grise, fjerkræ eller smør. Også vadmel, fisk, øl eller støvler er set som betalingsmiddel, alt efter gårdens produktion. (Se Fæste) …   Danske encyklopædi

  • Nannest — (nandnest, natnest) var en afgift af spisevarer, især brød, fjerkræ og æg, som i den katolske tid på visse dage i året ydedes til præstens bord af sogneboerne. Reces af 1527 bestemte, at bønderne skulle yde tiende, men være fri for en del… …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”