betragtning

betragtning
be|tragt|ning
sb., -en, -er, -erne, i sms. betragtnings-, fx betragtningsmåde

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Byplanlægning — Enhver udstykning af parcelhusgrunde, ethvert større byggeri, ethvert vejanlæg, ethvert nyt kraftvarmeværk og så videre medfører en række konsekvenser såsom behov for parkeringspladser, vandforsyning, renovation m.v. Det var derfor en fordel,… …   Danske encyklopædi

  • hense — hen|se vb., henser, henså, henset; henses; hensås (tage i betragtning, tage hensyn til) …   Dansk ordbog

  • skæve — skæ|ve vb., r, de, t (se ud ad øjenkrogen; tage i betragtning); skæve til noget …   Dansk ordbog

  • § 50. Startkommaets placering — Som det er fremgået af eksemplerne i § 49. Komma eller ikke komma, placeres startkommaet som hovedregel umiddelbart før den ledsætning kommaet afgrænser. I nogle tilfælde hører et ord eller en ordforbindelse i den overordnede sætning dog så nøje… …   Dansk ordbog

  • ГРУНДТВИГ — [дат. Grundtvig] Николай Фредерик Северин (8.09.1783, Удбю, на юге о ва Зеландия 2.09.1872, Копенгаген), дат. теолог реформатор, писатель, историк, политический и общественный деятель. Род. в семье лютеран. пастора. С 1792 г. учился у приходского …   Православная энциклопедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”