afhængighedsfald

afhængighedsfald
af|hæn|gig|heds|fald
sb., -et, afhængighedsfald, -ene (akkusativ)

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Afhængighedsfald — Fællesbetegnelse for dansk akkusativ og dativ (bøjede former). Findes kun ved personlige pronominer. Se også Fællesfald. Ex: jeg vasker mig jeg giver hende et æble …   Danske encyklopædi

  • Agglutinerende sprog — Sprog hvor roden bevares uforandret (under bøjningen) og der tilføjes affikser, med hver sin særskildte grammatiske betydning. Ex: tyrkisk: evleri (ev ler i: hus flertal pos.pron.) (i deres huse) Akkusativ Genstandsfald. Syn. afhængighedsfald.… …   Danske encyklopædi

  • Akkusativobjekt — Direkte objekt. Se Objekt. Akkusativ og dativ Afhængighedsfald (fællesbetegnelse). Aktionsart Den betydning som ligger i verbets rod. Syn. Aspekt. Perfektivisk: indeholder en grænse, som (telisk) kan overskrides: punktuelt: falde, vågne.… …   Danske encyklopædi

  • Fællesfald — Fællesbetegnelse for nominativ, akkusativ og dativ. Se også Afhængighedsfald …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”