statslig

statslig
stats|lig
adj., -t, -e (som vedrører en stat); statslige arbejdspladser

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Føderalisme — er et forbundssystem eller statslig forbundspolitik …   Danske encyklopædi

  • Suverænitet — Enevældig magt. Statslig selvbestemmelsesret …   Danske encyklopædi

  • afnationalisere — af|na|tio|na|li|se|re vb., r, de, t (overføre fra statslig til privat ejendom) …   Dansk ordbog

  • nationalisere — na|tio|na|li|se|re vb., r, de, t (overføre fra privat til statslig ejendom) …   Dansk ordbog

  • overformynderi — o|ver|for|myn|de|ri sb., et (umyndiggørelse; HISTORISK en statslig institution) …   Dansk ordbog

  • planøkonomi — plan|ø|ko|no|mi sb., en, er, erne (økonomisk system med statslig styring) …   Dansk ordbog

  • pligtaflevering — pligt|af|le|ve|ring sb., en, er, erne (lovbefalet aflevering af offentliggjorte værker til en statslig institution) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”