strukturarbejdsløshed

strukturarbejdsløshed
struk|tur|ar|bejds|løs|hed
sb., -en; geografisk strukturarbejdsløshed

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”