stræber

stræber
stræ|ber
sb., -en, -e, -ne

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • bagstræber — bag|stræ|ber sb., en, e, ne (modstander af forandring) …   Dansk ordbog

  • straw·ber·ry — /ˈstrɑːˌbɛri, Brit ˈstrɔːbri/ noun, pl ries [count] : a soft, juicy red fruit that grows on a low plant with white flowers We picked strawberries. often used before another noun a strawberry plant …   Useful english dictionary

  • straw|ber|ry — «STR BEHR ee, buhr », noun, plural ries. 1. a small, juicy, red fruit that is good to eat. It has many tiny, yellow seeds on the skin. 2. the low plant that it grows on. The varieties of strawberry comprise a genus of the rose family …   Useful english dictionary

  • strawberry */ — UK [ˈstrɔːb(ə)rɪ] / US [ˈstrɔˌberɪ] noun [countable] Word forms strawberry : singular strawberry plural strawberries a small soft red fruit with a lot of very small seeds on its skin a bowl of strawberries and cream strawberry jam …   English dictionary

  • Naboskabsgilder — (engelsk neighbourhood guilds) er betegnelsen for de i de nordamerikanske fristater (1887) opståede og senere i England efterlignede foreninger af arbejderfamilier fra een eller flere nabogader, som ved egen hjælp under associationsformen stræber …   Danske encyklopædi

  • Struggler — Hensynløs stræber …   Danske encyklopædi

  • egalitær — e|ga|li|tær adj., t, e (som stræber efter lighed) …   Dansk ordbog

  • perfektionist — per|fek|tio|nist sb., en, er, erne (person der stræber efter perfektion) …   Dansk ordbog

  • purisme — pu|ris|me sb., n, r, rne (sprogrensning; en kunstretning som stræber efter enkelhed) …   Dansk ordbog

  • struggler — strug|gler sb., en, e, ne (stræber) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”