strække

strække
stræk|ke
vb., -r, strakte, strakt; strække sig; strække ud; strække våben (overgive sig)

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • forstrække — for|stræk|ke vb., r, forstrakte, forstrakt …   Dansk ordbog

  • udstrække — ud|stræk|ke vb., r, udstrakte, udstrakt …   Dansk ordbog

  • Gevær — 1. Bøsse (skyder). 2. Strække gevær, strække våben …   Danske encyklopædi

  • Danish phonology — This article is part of the series on: Danish language Use: Alphabet Phonology Grammar Other topics …   Wikipedia

  • Ekspandere — At ekspandere er et udtryk fra latin der betyder at udvide, at udspile eller at strække. For eksempel ekspanderer et projektil fra et våben når dette rammer et dyrs krop eller anden modstand, der sker altså en udfoldning/udvidelse af den forreste …   Danske encyklopædi

  • Guldsmed — Guldsmedens larver er vanddyr. De adskiller sig fra alle andre insektlarver ved, at underlæben er omdannet til en udskydelig tang, som kaldes masken , hvorved bytte fanges. De bruger ikke en puppe til at forvandle sig med, nymferne (som i dette… …   Danske encyklopædi

  • Musvit — En musvit (Parus Major) kan blive op til 15 centimeter lang. Det er en meget almindelig ynglefugl. Musvitten ruger i træhuller, i skove eller i redekasser. Den bygger også rede i murhuller, nedløbsrør, tagrør, pumper, postkasser og urtepotter.… …   Danske encyklopædi

  • Ynglestrejffugl — I zoologi en fugl der efter yngletiden foretager strejfflyvninger, som godt kan strække sig over længere afstande, men som ikke forskyder centrum for bestandens udbredelse …   Danske encyklopædi

  • stretch — {{11}}stretch (n.) 1540s, act of stretching, from STRETCH (Cf. stretch) (v.); meaning unbroken continuance of some activity is first recorded 1680s; meaning straightaway of a race course (e.g. home stretch) is recorded from 1841. {{12}}stretch (v …   Etymology dictionary

  • strakt — vb., præt. ptc. af strække …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”