svede

svede
sve|de
vb., -r, svedte, svedt; svede under armene; svede noget ud (glemme); svede tran (svede kraftigt)

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • švedė — švèdas, švèdė dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Transpirere — Svede …   Danske encyklopædi

  • išvesti — išvèsti, ìšveda, ìšvedė Rtr; SD422, R, MŽ, Sut, M, LL271, Š 1. tr. DŽ, NdŽ padėti išeiti: I paėmė abudu vaikelis su mergele už rankų muni ir ìšvedė laukon par duris Akm. Ana apžabalo, reikia išvèst jau oran Klt. Anas (vaikas) išvẽdus po… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užvesti — užvèsti, ùžveda, ùžvedė K, Rtr; Q47, Sut 1. tr. R, MŽ, NdŽ, DŽ1 padėti užlipti ant viršaus: An antro aukšto ùžvedė LKT321(Dbk). Par skadus ùžvedė in trečią aukštą, o nulipt nebegaliu Lel. Anuo metu ėmė Jėzus Petrą ir Jokūbą, ir Joną, brolį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvesti — nuvèsti, nùveda, nùvedė K, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ; Q4,7, SD125, SD43,388, D.Pošk, Sut, N, Š 1. tr. padėti nueiti: Až rankų paėmė, nùvedė – atsilsėk dabar Aps. Tas senelis sako: – Muni nuvèskiat Vkš. ^ Aklas aklą ne kažkur tenuves LTR(Pn). Aklas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vesti — vèsti, vẽda, vẽdė KBII162; SD1194, SD291,399, B506, H, H176, R, MŽ, D.Pošk, Sut, N, M 1. tr. K, Š, DŽ, NdŽ, KŽ padėti eiti prilaikant: Paėmė aną jau po rankos vèsti ten Trk. Do tik až rankos vẽda vaiką (mažas dar) Klt. Dukrytė pati jau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • şved — ŞVED, Ă, şvezi, de, s.m. şi f., adj. (înv.) 1. S.m şi f. Suedez (1). 2. adj. Suedez (2). – Din pol. szwed. cf. germ. S c h w e d e. Trimis de cata, 10.03.2 …   Dicționar Român

  • davesti — ×davèsti, dàveda, dàvedė (hibr.) KŽ; SD125, D.Pošk 1. tr. pririšus tempiant privesti iki kokios vietos: Davedė bobutė [ožiuką] į karčemukę LLDI184(Mrk). | prk.: Itoki darbai gerok tavę nedavès GrvT98. 2. tr. lydint privesti iki kokios vietos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paišvesti — paišvèsti, paìšveda, paìšvedė (dial.) žr. išvesti 20: Paìšvedė arklius LKKXXIX184(Lz). vesti; antvesti; apvesti; paapsivesti; atvesti; davesti; įvesti; išvesti; paišvesti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • panuvesti — panuvèsti, panùveda, panùvedė (dial.) 1. žr. nuvesti 2: Kap panùvedėm karves Trobosna, tai kupčiai visa papapirko Dv. 2. refl. suprastėti veislei, išsiveisti: Juosa kiaulės panùsvedė LzŽ. 3. refl. išnykti: Bebrėnuose visi mokėj[o], visos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”