afledt

afledt
af|ledt
adj., -e; afledte betydninger; afledt funktion

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Verifikation — Afledt af verificere ; undersøgelse til bekræftelse af rigtigheden af et udsagn eller en påstand …   Danske encyklopædi

  • A — Det første bogstav fra det latinske alfabet, afledt fra det græske bogstav Alpha …   Danske encyklopædi

  • B — 1. Det andet bogstav i det danske og latinske alfabet. 2. Bogstavet B blev ikke brugt i etruskisk, fordi denne sprogejendommelighed alene ikke havde stemt lukkelyd. Alligevel var etruskerne bekendt med bogstavet som var afledt af det græske beta …   Danske encyklopædi

  • Brombær — (Juniperus communis) findes vildtvoksende overalt i de danske skove. Navnet er afledt af bremmel, der betyder tornet busk, og de fleste kender vist de lange tonede ranker, der stikker fælt men lokker med fristende sorte bær sidst på somme ren.… …   Danske encyklopædi

  • Jernalder — Jernalderen i Danmark regnes normalt som tidrummet mellem cirka år 500 før Kristus til cirka år 800. Før jenalderen havde vi bronzealdereren og bagefter jernalderen fulgte vikingetiden. Den første del af jernalderen kalder man enten keltisk… …   Danske encyklopædi

  • Ketoner — er forbindelser som indeholder gruppen: C=O og hvor de to andre bindinger på carbonatomet er optaget af carbonatomer, i modsætning til aldehyderne hvor den ene R gruppe er et hydrogenatom. En kendt keton er acetone, andre er pyruvat og… …   Danske encyklopædi

  • Kvadratmeter — er en afledt SI enhed for areal. Kvadratmeter skrives ofte som m² …   Danske encyklopædi

  • PC — Betegner en lille computer. Betegnelsen bruges også på engelsk, hvor den er afledt af betegnelsen: Personal Computer, en lille computer til personligt brug. Den første pc blev fremstillet af IBM, senere er mange andre fabrikater kommet til …   Danske encyklopædi

  • Sammensatte verber — Består af ét eller flere forled + verbum. Syn. komplekse verber. Ex: over sætte, gen op bygge. Hvis forleddet ikke er et selvstændigt ord, kaldes det et afledt verbum. Ex: mis fornøje Typer: 1. Fast sammensatte (har tryk på sidste stavelse): tysk …   Danske encyklopædi

  • Transport — 1. Transport er befordring af mennesker eller varer fra et sted til et andet. Termen er afledt af Latin trans der betyder over og portare der betyder at bære. Almindelige former af moderne transport omfatter menneskedrevne køretøjer, motoriserede …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”