vejning

vejning
vej|ning
sb., -en, -er, -erne

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Evaporometer — Evaporometer, apparat til at måle, hvor stærkt fordampningen foregår fra en fri vandoverflade. Evaporometer er som regel indrettet til ved hjælp enten af vejning eller ved rumfangsmåling at bestemme den vandmængde, der i et vist tidsrum er… …   Danske encyklopædi

  • brovægt — bro|vægt sb., en, e, ene (vægt til vejning af køretøjer og gods), i sms. brovægts , fx brovægtsvejning …   Dansk ordbog

  • guldvægt — guld|vægt sb., en, e, ene (vægt til vejning af guld); veje sine ord på en guldvægt (overveje nøje hvordan man formulerer sig) …   Dansk ordbog

  • vejer — ve|jer sb., en, e, ne (person der foretager vejning af fx varer); statsautoriseret vejer og måler …   Dansk ordbog

  • vejerbod — ve|jer|bod sb., en, er, erne (bygning hvor man foretager vejning af fx varer) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”