§ 23. Substantiver på -el, -en og -er

§ 23. Substantiver på -el, -en og -er
\
I mange af de substantiver der ender på -el, -en eller -er, kan eller skal -e- foran -l, -n eller -r stryges når ordet bøjes:
\
gidsel — gidslet — gidsler.
figen — figenen — fig(e)ner.
teater — teat(e)ret — teatre.
\
Bemærk at der ikke kan stå to ens konsonanter foran -l, -n eller -r (jf. § 8. Hovedregler.2):
\
gaffel — gaflen — gafler.
offer — ofret (el. offeret) — ofre.
\
Der kan ikke gives faste regler for hvornår -e- stryges, og hvornår det bevares. Det tilrådes derfor at man i tvivlstilfælde søger oplysninger om bøjningsformer af disse ord under de enkelte ord i selve Retskrivningsordbogen. Men hvis man vil undgå at slå op i ordbogen, kan man i de fleste tilfælde benytte de nedenstående hjælperegler:
\
(1) ORD PÅ -EL
\
Langt de fleste ord på -el kan eller skal skrives uden -e- i både singularis og pluralis:
\
cykel — cyklen — cykler.
handel — hand(e)len — handler
regel — reglen — regler
taffel — taf(fe)let — tafler.
\
Det er således næsten altid korrekt at stryge -e- i ord på -el. Kun i de følgende tilfælde skal -e- bevares:
\
bagel — bagelen — bagels
kennel — kennelen — kenneler
label — labelen — labeler el. labels
spaniel — spanielen — spanieler el. spaniels
tunnel — tunnel(l)en — tunnel(l)er.
\
(2) ORD PÅ -EN
\
Alle ord på -en kan eller skal skrives med -e- i både singularis og pluralis:
\
aften — aftenen — aft(e)ner
køkken — køkkenet — køkkener
lagen — lag(e)net — lag(e)ner
væsen — væs(e)net — væs(e)ner.
\
Det er således altid korrekt at bevare -e- i ord på -en.
\
(3) ORD PÅ -ER
\
Alle ord på -er kan eller skal skrives med -e- i singularis:
\
fætter — fætteren.
monster — monst(e)ret
orkester — orkest(e)ret
tiger — tigeren.
\
En del af ordene på -er kan eller skal skrives uden -e- i pluralis:
\
fætter — fætteren — fætre.
monster — monst(e)ret — monstre.
orkester — orkest(e)ret — orkestre.
tiger — tigeren — tig(e)re.
\
De fleste af ordene på -er bevarer dog -e- i både singularis og pluralis:
\
bager — bageren — bagere.
kutter — kutteren — kuttere.
læser — læseren — læserne
sjællænder — sjællænderen — sjællændere.
\
Hvis man vil være på den sikre side med hensyn til bøjningen af et ord på -er, må man derfor slå det op i ordbogen.

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • substantiver — [ sypstɑ̃tive ] v. tr. <conjug. : 1> • 1380 ; du lat. substantivus « substantif » ♦ Gramm. Transformer en nom, en substantif. Substantiver un adjectif, un infinitif. Adjectif, participe passé substantivé. ● substantiver verbe transitif… …   Encyclopédie Universelle

  • substantiver — (sub stan ti vé) v. a. Le même que substantifier. •   Quand nous disons le boire, le manger, nous employons substantivement ces infinitifs, nous les substantivons, LEGOARANT . REMARQUE    À cause de substantivement, substantiver vaut mieux que… …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

  • substantiver Farbstoff — sub|s|tan|ti|ver Fạrb|stoff [lat. substantivus = aus/für sich selbst bestehend (↑ Substanz)] veraltete Syn.: direkt ziehender Farbstoff, Direktfarbstoff: selbstständig, d. h. ohne zusätzliche Beizen o. ä. Hilfsstoffe aufziehender, durch… …   Universal-Lexikon

  • Substantiver — Navneord. Inddeling i køn: han , hun og intetkøn Bøjes i numerus og bestemthed. Typer: 1. Enkelt substantiv: mand, hund 2. Substantiveret adjektiv: den gamle 3. Adjektivsubstantiv: svaghed, galskab 4. Præsens participium: de kørende 5.… …   Danske encyklopædi

  • § 22. Substantiver med fremmede pluralisendelser — Der kan ikke gives helt faste regler for hvordan man danner bestemt form pluralis af substantiver der i ubestemt form pluralis har (eller kan have) en fremmed pluralisendelse (især i, a og s, fx konti, periodika, checks). Det tilrådes derfor at… …   Dansk ordbog

  • § 24. Substantiver med pluralis på -ere — I substantiver der ender på er, og som i ubestemt form pluralis ender på bogstavfølgen ere, bortfalder den ubestemte pluralisendelse e foran bestemthedsendelsen ne: lærer lærere lærerne. bager bagere bagerne. odder oddere odderne. rykker rykkere… …   Dansk ordbog

  • Navneord — Substantiver …   Danske encyklopædi

  • Roddannelse — Substantiver dannet af et verbums rod uden affikser. Syn. rodafledning, rodfund. Ex: et køb (af verbet købe) et knæk (af verbet knække) …   Danske encyklopædi

  • substantiva — SUBSTANTIVÁ, substantivez, vb. I. tranz. A întrebuinţa în funcţie de substantiv o parte de vorbire care aparţine altei categorii gramaticale decât substantivul. ♦ refl. (Despre părţi de vorbire care aparţin altei categorii gramaticale decât… …   Dicționar Român

  • § 20. Fælleskøn eller intetkøn? — (1) SUBSTANTIVER MED ÉT GRAMMATISK KØN De fleste substantiver har kun ét grammatisk køn: fælleskøn eller intetkøn. De enkelte ords køn fremgår i hvert enkelt tilfælde af Retskrivningsordbogen, fx kan|ni|bal sb., en .. flag sb., et .. (2)… …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”