§ 26. Adjektiver på -sk

§ 26. Adjektiver på -sk
\
De fleste af de adjektiver der ender på -sk, kan ikke tilføje endelsen -t i intetkøn:
\
et tysk ægtepar.
et persisk marked.
et fynsk bondehus
et freudsk kompleks.
et musikalsk eventyr.
et arkæologisk fund
økonomisk opsving.
Hegnet er elektrisk.
Fyret starter automatisk.
Desserten smagte himmelsk.
\
Ved enstavelsesord der ikke betegner nationalitet eller geografisk tilhørsforhold, og som ikke er afledninger til personnavne, kan man dog valgfrit tilføje -t i intetkøn:
\
et lumsk(t) smil.
fersk(t) kød
Hun gik rask(t) til.
Smørret var harsk(t).
Øllet smagte besk(t).
Hun smilede skælmsk(t).
\
Valgfriheden gælder også når sådanne enstavelsesord indgår i sammensætninger og afledninger som fx menneskefjendsk, ufrisk, uhumsk.
\
Det er som nævnt valgfrit om man vil tilføje -t eller ej, og det er således altid korrekt at lade være med at sætte -t på adjektiver der ender på -sk.

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Adjektiver — Tillægsord. Beskriver egenskaber ved personer/ting. Semantisk inddeling: 1. Beskrivende: stor, klog 2. Klassificerende: menneskelig Bøjes i: 1. Bestemthed: den store mand 2. Numerus: de store mænd 3. Genus: la mujer guapa 4. Kasus: ein grosser… …   Danske encyklopædi

  • § 35. Adjektiver dannet af præteritum participium — (1) BØJNINGSFORMER Mange adjektiver består helt eller delvis af oprindelige præteritum participier, fx kneben, løssluppen, nystrøgen el. nystrøget, glatbarberet, ulakeret, velvalgt, henrykt. Sådanne participier har i princippet samme… …   Dansk ordbog

  • § 38. Adverbialer dannet af adjektiver på -ig eller -lig — (1) MÅDESADVERBIALER Adverbialer der er dannet af adjektiver på ig eller lig, tilføjer t når de betegner den måde noget forholder sig på eller foregår på (jf. § 37. Betydningsforskel mellem t adverbialer og rene adverbier): Lyset bevægede sig… …   Dansk ordbog

  • § 27. Adjektiver på -vis — Ved adjektiver der ender på vis, er der i intetkøn valgfrihed mellem en form med t og en form uden t: et delvis(t) nederlag. Prisstoppet var oprindelig kun forsøgsvis(t). Også ved adjektiver på vis brugt som adverbialer er der valgfrihed mellem… …   Dansk ordbog

  • § 39. Adverbialer dannet af adjektiver på -vis — Ved adverbialer der er dannet af adjektiver på vis, er der valgfrihed mellem en form med t og en form uden t: Tropperne trak sig etapevis(t) tilbage. Udbetalingerne finder sted månedsvis(t). De besøgte os kun lejlighedsvis(t). Skulpturen bestod… …   Dansk ordbog

  • § 28. Adjektiver på trykstærk vokal — (1) HOVEDREGEL Adjektiver der ender på en trykstærk vokal, er som hovedregel ubøjelige: et ru bræt. den ru planke. pligttro tjenere. hans kry væsen. (2) ORD PÅ Å SAMT NY OG FRI De adjektiver der ender på å, tilføjer dog t i intetkøn og dermed… …   Dansk ordbog

  • § 25. Adjektiver på -el, -en og -er — I adjektiver der ender på el, en eller er, bortfalder e foran l, n eller r når ordet får tilføjet en bøjningsendelse der begynder med en vokal: ædel ædle ædlere ædlest. moden modne modnere modnest. mager magre magrere magrest. fordrukken… …   Dansk ordbog

  • Tillægsord — Adjektiver …   Danske encyklopædi

  • § 36. Rene adverbier og t-adverbialer — (1) RENE ADVERBIER Rene adverbier er ord der kun kan bruges som adverbier, fx aldeles, aldrig, endnu, gerne, navnlig, naturligvis, nemlig, ofte, sandelig, sandsynligvis, sædvanligvis, temmelig, vistnok. Næsten alle rene adverbier er uden t: Det… …   Dansk ordbog

  • § 46. Opremsningskomma mv. — (1) GENERELT Der sættes komma (opremsningskomma) mellem sideordnede led som ikke er forbundet med konjunktion. I praksis vil det sige at der sættes komma hvor der kunne have stået et og, et men eller et eller: Han købte kartofler, gulerødder og… …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”