§ 31. Præteritum participiums bøjningsformer

§ 31. Præteritum participiums bøjningsformer
\
Præteritum participium har bøjningsformer der betegner bestemthed, tal og køn:
\
(1) BESTEMT FORM OG PLURALIS
\
Den bestemte form er lig med pluralisformen. I nogle svagtbøjede verber er endelsen -ede, i andre -te:
\
den lejede bil.
det kendte ansigt.
de vaskede duge.
nogle udvalgte deltagere.
\
I nogle stærktbøjede verber er endelsen -ne, i andre -ede og i atter andre -te:
\
nogle for længst afhjulpne mangler.
den beskrevne fremgangsmåde.
i det givne øjeblik.
den opslåede stilling.
fastslåede kendsgerninger.
den afbrudte forestilling.
det udeladte afsnit.
et par slidte sko.
\
I enkelte tilfælde kan endelsen valgfrit være -ede eller -ne, fx den bedragede el. bedragne hustru.
\
Præteritum participium af stærkt bøjede verber er opført i selve Retskrivningsordbogen på deres alfabetiske plads når vokalen i participiet er en anden end i infinitiven, fx
\
hjul|pet præt. ptc. af hjælpe.
\
(2) KØNSBØJNING I UBESTEMT FORM SINGULARIS
\
Kønsbøjning af præteritum participium kan forekomme i den ubestemte singularisform af de participier som i bestemt form og pluralis kan have endelsen -ne. Der kan skelnes mellem en intetkønsform (ubøjet form) med endelsen -et og en fælleskønsform med endelsen -en:
\
fundet — funden.
strøget — strøgen.
udkommet — udkommen.

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • § 32. Præteritum participium foran substantiv — Præteritum participium kan stå attributivt, dvs. umiddelbart foran et substantiv som participiet er knyttet til. Bøjningen i bestemthed, tal og køn fremgår i princippet af § 31. Præteritum participiums bøjningsformer. Når det gælder kønsbøjningen …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”