brændemærkning

brændemærkning
bræn|de|mærk|ning
sb., -en, -er, -erne

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Brændemærkning — en i ældre tid meget anvendt straf som bestod i at man med glødende jern indbrændte et mærke på forbryderens legeme, enten krop eller pande, en skik der i England først forsvandt 1829, og for militære desertørers vedkommende, først legalt… …   Danske encyklopædi

  • Kagstrygning — eller hudstrygning: en legemsstraf der hvar hjemlet bl.a. i Chr. V s danske lov. Forbryderen blev bundet til en pæl ( Kagen ) og blev offentligt pisket med 9 ris således at han / hun fik 3 slag af hvert, altså 27. Det var en vanærende straf; den… …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”