dannet

dannet
dan|net
adj., dannede; en dannet ung mand; den dannede del af befolkningen

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Dannet —   Commune and village   Country  Niger Region …   Wikipedia

  • Dannet — 18.26757.3036111111111 Koordinaten: 18° 16′ N, 7° 18′ O …   Deutsch Wikipedia

  • § 38. Adverbialer dannet af adjektiver på -ig eller -lig — (1) MÅDESADVERBIALER Adverbialer der er dannet af adjektiver på ig eller lig, tilføjer t når de betegner den måde noget forholder sig på eller foregår på (jf. § 37. Betydningsforskel mellem t adverbialer og rene adverbier): Lyset bevægede sig… …   Dansk ordbog

  • § 35. Adjektiver dannet af præteritum participium — (1) BØJNINGSFORMER Mange adjektiver består helt eller delvis af oprindelige præteritum participier, fx kneben, løssluppen, nystrøgen el. nystrøget, glatbarberet, ulakeret, velvalgt, henrykt. Sådanne participier har i princippet samme… …   Dansk ordbog

  • § 39. Adverbialer dannet af adjektiver på -vis — Ved adverbialer der er dannet af adjektiver på vis, er der valgfrihed mellem en form med t og en form uden t: Tropperne trak sig etapevis(t) tilbage. Udbetalingerne finder sted månedsvis(t). De besøgte os kun lejlighedsvis(t). Skulpturen bestod… …   Dansk ordbog

  • § 36. Rene adverbier og t-adverbialer — (1) RENE ADVERBIER Rene adverbier er ord der kun kan bruges som adverbier, fx aldeles, aldrig, endnu, gerne, navnlig, naturligvis, nemlig, ofte, sandelig, sandsynligvis, sædvanligvis, temmelig, vistnok. Næsten alle rene adverbier er uden t: Det… …   Dansk ordbog

  • Politisk parti — Partierne er ikke nævnt i grundloven, der udgør rammen for det politiske system i Danmark. Alligevel spiller de en stor rolle i det politiske liv. Spillereglerne og betingelserne i politik er i Danmark, som i mange andre lande, andet og mere end… …   Danske encyklopædi

  • Norwegian language struggle — The Norwegian language struggle ( målstriden , språkstriden or sprogstriden ) is an ongoing controversy within Norwegian culture and politics related to spoken and written Norwegian. From the 16th to the 19th centuries, Danish was the standard… …   Wikipedia

  • Norwegian language conflict — This article is part of the series on: Norwegian language Variants: Official: Bokmål | Nynorsk Unofficial: Riksmål | Landsmål/Høgnorsk Norwegian language …   Wikipedia

  • Ahmad Thomson — Hajj Ahmad Thomson Born Martin Thomson Northern Rhodesia, now Zambia Nationality British Ethnicity White African Education LL.B.(Hons.) GDL …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”