deiktisk

deiktisk
deik|tisk
adj., itk. d.s., -e (henvisende; LINGVISTIK med betydning afhængig af ytringssituationen)

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Deiktisk — Henvisende, refererende …   Danske encyklopædi

  • deiktisk — adj ( t, a) SPRÅK utpekande, deiktiska pronomen t.ex. den där …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • Personlige pronominer — Personlige stedord. Har deiktisk funktion (dvs. kan bøjes i person). Inddeles i formerne: Bundne (substantiviske/ledsage): jeg/du/han/hun/den/de/vi/I/de Ubundne (adjektiviske/vikar): mig/dig/ham/hende/os/jer/dem …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”