despotisk

despotisk
de|spo|tisk
adj., itk. d.s., -e (tyrannisk, herskesyg)

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • despotisk — • godtycklig, maktfullkomlig, självsvåldig, egenmäktig, tyrannisk, despotisk …   Svensk synonymlexikon

  • Despotisk — Egenmægtig, herskesyg …   Danske encyklopædi

  • despotisk — adj ( t, a) tyrannisk och egenmäktig …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • egenmäktig — • självmedveten, självsäker, självtillräcklig, självupptagen, nedlåtande, pretentiös, arrogant • godtycklig, maktfullkomlig, självsvåldig, egenmäktig, tyrannisk, despotisk • egenmäktig, självrådig, självsvåldig, maktfullkomlig …   Svensk synonymlexikon

  • godtycklig — • överflödig, onödig, obehövlig, obefogad, fåfäng, oumbärlig • omotiverad, oberättigad, ogrundad, grundlös, meningslös, godtycklig • godtycklig, maktfullkomlig, självsvåldig, egenmäktig, tyrannisk, despotisk • egenmäktig, självrådig, självsvåldig …   Svensk synonymlexikon

  • maktfullkomlig — • godtycklig, maktfullkomlig, självsvåldig, egenmäktig, tyrannisk, despotisk …   Svensk synonymlexikon

  • nyckfull — • kapriciös, nyckfull, ombytlig, lynnig • kapriciös, nyckfull, ombytlig, lynnig, oberäknelig • godtycklig, maktfullkomlig, självsvåldig, egenmäktig, tyrannisk, despotisk …   Svensk synonymlexikon

  • självsvåldig — • egenmäktig, självrådig, självsvåldig, maktfullkomlig • egenmäktig, självrådig, självsvåldig, maktfullkomlig, godtycklig • godtycklig, maktfullkomlig, självsvåldig, egenmäktig, tyrannisk, despotisk …   Svensk synonymlexikon

  • tyrannisk — • godtycklig, maktfullkomlig, självsvåldig, egenmäktig, tyrannisk, despotisk …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”