håndværk

håndværk
hånd|værk
sb., -et, håndværk, -ene, i sms. håndværks-, fx håndværksarbejde

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • håndværker — hånd|vær|ker sb., en, e, ne, i sms. håndværker , fx håndværkertilbud …   Dansk ordbog

  • håndværksmester — hånd|værks|mes|ter sb., en, håndværksmestre, håndværksmestrene …   Dansk ordbog

  • håndvægt — hånd|vægt sb., en, e, ene …   Dansk ordbog

  • håndværkerforening — hånd|vær|ker|for|ening sb., en, er, erne …   Dansk ordbog

  • håndværkerlærling — hånd|vær|ker|lær|ling sb., en, e, ene …   Dansk ordbog

  • håndværkerstand — hånd|vær|ker|stand sb., en …   Dansk ordbog

  • håndværkssvend — hånd|værks|svend sb., en, e, ene …   Dansk ordbog

  • Banausisk — Håndværksmæssig …   Danske encyklopædi

  • Digter — Håndværker på et skibsværft, bådebyggeri. Tætner kalfatrer skibets bord og revner …   Danske encyklopædi

  • Frimester — kaldtes den håndværker som uden at være optaget i det pågældende laug, her erhvervet ret til med nogen indskrænkning, navnlig med hensyn til benyttelsen af medhjælpere at drive laugsbundet håndværk. Bortfaldt 1862 …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”