håndværker

håndværker
hånd|vær|ker
sb., -en, -e, -ne, i sms. håndværker-, fx håndværkertilbud

Dansk ordbog. 2015.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Digter — Håndværker på et skibsværft, bådebyggeri. Tætner kalfatrer skibets bord og revner …   Danske encyklopædi

  • § 12. Store og små bogstaver i proprier — (1) HOVEDREGEL Proprier skrives med stort begyndelsesbogstav. Denne regel gælder uanset om de pågældende proprier mere eller mindre tydeligt består af ord der også kan bruges som appellativer. I nogle tilfælde er det særlig vanskeligt at afgøre… …   Dansk ordbog

  • Frimester — kaldtes den håndværker som uden at være optaget i det pågældende laug, her erhvervet ret til med nogen indskrænkning, navnlig med hensyn til benyttelsen af medhjælpere at drive laugsbundet håndværk. Bortfaldt 1862 …   Danske encyklopædi

  • Faber — (latin), smed, og generelt enhver håndværker, der arbejder i hårdt materiale. I den ældste romerske hærordning dannede fabri et selvstændigt korps, der skulle slå broer, opføre belejrings og forsvarsværker og så videre. Latinsk ordsprog: faber… …   Danske encyklopædi

  • Elektriker — kaldes en håndværker, som er specielt uddannet i udførelsen af elektriske arbejder: Ophængninger af ledninger, montering af brugsgenstande, maskiner og lignende …   Danske encyklopædi

  • Huggemand — eller hugger er en landsbytømrer, hvis speciale var at genrejse udflyttergårdene. Disse udflyttergårde i landsbyerne, blev skilt ad og genopført af bonden selv, men den vanskelige del af arbejdet, med at genrejse tømmerkonstruktionen, når… …   Danske encyklopædi

  • Naver — er betegnelsen på et berejst skandinavisk håndværker …   Danske encyklopædi

  • Profosse — I ældre tid, den person der udøvede politimyndigheden inden for en militær afdeling og eksekverede de idømte straffe, en form for bøddel. Af latin: Præpositus. Rebslager Håndværker der tilvirker sejlgarn, hyssing, trosser og kabelgods af hamp… …   Danske encyklopædi

  • billedskærer — bil|led|skæ|rer sb., en, e, ne (håndværker der laver udskæringsarbejder) …   Dansk ordbog

  • bødker — bød|ker sb., en, e, ne (håndværker der laver tønder e.l.), i sms. bødker , fx bødkerværksted …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”